Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Chat GPT, czyli sztuczna inteligencja kontra konwencjonalne metody nauczania i uczenia się – szanse i zagrożenia – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja cyfrowa
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności wykorzystania sztucznej inteligencji i konwencjonalnych metod nauczania i uczenia się

Tematyka

- przykłady zastosowania metody komunikacyjnej w pracy nauczyciela

- inspiracje do wykorzystania w trakcie zajęć

- szanse i zagrożenia w wykorzystaniu sztucznej inteligencji i konwencjonalnych metod nauczania i uczenia się

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska (881-93-00-97)
Opłaty
64 zł