Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Grafika żółwia w języku Python – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja cyfrowa
Dla
nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych
Cele

- doskonalenie kompetencji programistycznych nauczyciela

- wprowadzenie do języka Python w zakresie biblioteki Turtle

Tematyka

- podstawowe polecenia języka Python w zakresie biblioteki Turtle

- realizacja przykładów z wykorzystaniem biblioteki Turtle

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
35 zł