Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Robotyka i język Python na przykładzie płytki micro:bit – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja cyfrowa
Dla
nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- doskonalenie kompetencji programistycznych nauczyciela

- zapoznanie z budową modułu micro:bit i jego zastosowaniami edukacyjnymi

- zastosowanie języka Python do programowania płytki micro:bit

Tematyka

- budowa modułu micro:bit

- język Python w zakresie programowania płytki micro:bit

- programowanie modułu w środowisku wizualnym MakeCode

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
48 zł