Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja cyfrowa
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczyciela

- przegląd e-zasobów i portali edukacyjnych przydatnych w pracy nauczyciela

- stosowanie prawa autorskiego na e-zasoby edukacyjne

Tematyka

- e-zasoby jako alternatywne źródło wiedzy

- portale edukacyjne

- Zintegrowana Platforma Edukacyjna

- portal Edupolis

- prawo autorskie na e-zasoby

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
35 zł