Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Programowanie i robotyka w szkole
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja cyfrowa
Dla
nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- wymiana doświadczeń między uczestnikami

- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników

- pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów

- poszerzanie kompetencji uczestników w obszarach programowania i robotyki

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci

- wsparcie w zakresie wdrażania Laboratoriów Przyszłości

- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami uczestników sieci

Tematyka

- środowiska programowania i podstawowe instrukcje języków programowania

- sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem wizualnych i tekstowych języków programowania

- elementy robotyki z wykorzystaniem języków programowania

Wymiar
12 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
0 zł