Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Gry, zabawy i ćwiczenia online przydatne w pracy nauczyciela – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja cyfrowa
Dla
nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczyciela

- zastosowanie w edukacji nowoczesnych narzędzi dostępnych online do tworzenia gier, zabaw, ćwiczeń

- przegląd innych zabaw i gier logicznych przydatnych w szkole

Tematyka

- zapoznanie z przykładowymi aplikacjami online do tworzenia gier, zabaw, ćwiczeń

- wykorzystanie w edukacji innych zabaw i gier logicznych przydatnych w szkole (np. nonogramów)

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
35 zł