Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Klub doradców zawodowych
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Dla
nauczycieli doradztwa zawodowego, pedagogów, nauczycieli wychowawców
Cele

- wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego

Tematyka

- wymiana doświadczeń

- przykłady dobrych praktyk

- opracowanie materiałów pomocniczych

- planowanie działań wspierających doradców zawodowych

Wymiar
25 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Opłaty
0 zł