Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dziecko niepełnosprawne w warunkach szkoły ogólnodostępnej – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja włączająca
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- zapoznanie nauczycieli z zakresem prawnym i potrzebami dotyczącymi dzieci niepełnosprawnych

Tematyka

- zakres prawny i terapeutyczny

- dziecko niepełnosprawne ruchowo

- dziecko niepełnosprawne intelektualnie

- dziecko niepełnosprawne z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
80 zł