Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Praca nauczyciela z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja włączająca
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- doskonalenie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

Tematyka

- przyczyny niepowodzeń szkolnych

- dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

- zaburzenia percepcji

- zasady i metody pracy z uczniem z SPE

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
160 zł