Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Diagnozowanie i ocena fundamentalnych zdolności motorycznych na zajęciach wychowania fizycznego z uwzględnieniem aspektu zdrowia – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli wychowania fizycznego
Cele

- usystematyzowanie wiedzy w zakresie diagnozowania sprawności fizycznej

- wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie stosowania narzędzi diagnozujących zdolności motoryczne w aspekcie zdrowia ucznia

- prezentacja i analiza dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń

Tematyka

- analiza przydatności wybranych testów sprawności fizycznej w diagnozowaniu istotnych cech motorycznych

- samokontrola i samoocena sprawności fizycznej ucznia

- ocenianie testów sprawności fizycznej

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Jarosław Rybszleger (797-46-66-22)
Opłaty
32 zł