Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcji wychowania fizycznego – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli wychowania fizycznego
Cele

- zapoznanie nauczycieli wychowania fizycznego z kompetencjami kluczowymi

Tematyka

- podstawy prawne

- zagadnienia praktyczne

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Adam Szymański (571-46-25-89)
Opłaty
48 zł