Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych w grach i zabawach ruchowych – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli wychowania fizycznego
Cele

- rozwijanie i wzbogacanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w aspekcie kształtowania kompetencji społecznych

- prezentacja i analiza dobrych praktyk

- wymiana doświadczeń

Tematyka

- kompetencje a umiejętności społeczne

- umiejętności psychomotoryczne rozwijane przez aktywność fizyczną

- gry i zabawy ruchowe kształtujące poszczególne umiejętności społeczne i psychomotoryczne

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Adam Szymański (571-46-25-89)
Opłaty
64 zł