Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkolenie dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów i zespołów ds. promocji zdrowia 2023/2024
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
koordynatorów i nauczycieli realizujących program SPZ/PPZ
Cele

- poszerzenie wiedzy koordynatorów w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach/przedszkolach promujących zdrowie

Tematyka

- zadania dla szkolnego/przedszkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia

- zadania i organizacja szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia

- cechy dobrego zespołu

- dokumentacja działań szkoły i przedszkola

- diagnoza, -planowanie działań i ewaluacja

- współpraca ze społecznością lokalną i  innymi placówkami

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
96 zł