Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
koordynatorów i nauczycieli realizujących program SPZ
Cele

- doskonalenie własnego warsztatu pracy

- rozwój osobisty nauczyciela

- wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą

Tematyka

- planowanie działań w programie

- koncepcja szkoły promującej zdrowie

- propozycje tematów zgłaszane przez uczestników

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
0 zł