Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń

- poszerzanie kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym

- prezentacja i analiza dobrych praktyk oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań

Tematyka

- ciekawe i atrakcyjne lekcje wychowania fizycznego w klasach I–III

- metody aktywizujące na lekcji wychowania fizycznego

- rola nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

Wymiar
25 godzin
Kierownik
Jarosław Rybszleger (797-46-66-22)
Opłaty
0 zł