Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Akademia trenera wspomagania
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
trenerów wspomagania
Cele

- wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu wspomagania szkoły/placówki

Tematyka

- zmiany w prawie oświatowym

- dokumentacja i narzędzia pomocne w realizacji planu wspomagania

- trening umiejętności społecznych jako doskonalenie własnych kompetencji w pracy z dorosłymi

Wymiar
20 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Katarzyna Stalkowska (881-93-23-18),
Opłaty
1000 zł