Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli kontraktowych
Cele

- nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

- nabycie umiejętności tworzenia planów rozwoju zawodowego i sprawozdań oraz prezentacji dorobku nauczycielskiego podczas postępowania egzaminacyjnego

Tematyka

- analiza aktów prawnych w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

- rozwój zawodowy nauczyciela – koncepcje

- planowanie, realizacja i ewaluacja działań edukacyjnych

- pojęcie dorobku nauczycielskiego i sposoby jego prezentacji

- przykłady działań spełniających wymagania kwalifikacyjne

- zasady współpracy z opiekunem stażu

- postępowanie egzaminacyjne i zasady autoprezentacji

- konsultacje indywidualne dla nauczycieli

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
128 zł