Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak napisać sprawozdanie i przygotować się do egzaminu na mianowanie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli kończących staż na nauczyciela mianowanego
Cele

- zapoznanie z wymaganiami awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

- zapoznanie z zasadami pisania sprawozdań

- przykłady zadań i przyporządkowanie ich do wymagań z rozporządzenia

- przygotowanie do prezentacji dorobku zawodowego

Tematyka

- cechy poprawnego sprawozdania za okres stażu

- przygotowanie dokumentacji do egzaminu

- przygotowanie się do egzaminu

- przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego

- próby autoprezentacji

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
96 zł