Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Kursy kwalifikacyjne
Dla
nauczycieli, którzy po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych
Cele

- uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej

Tematyka

- zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie

- zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne

- zagadnienia biomedyczne

- zagadnienia seksuologiczne

- dydaktyka wychowania do życia w rodzinie

Wymiar
300 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
3200 zł