Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Kursy kwalifikacyjne
Dla
osób, które planują zajęcie stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej oraz placówce
Cele

- uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym

Tematyka

- przywództwo edukacyjne w szkole

- przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego

- polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku

- zarządzanie zasobami ludzkimi

- zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym

- zarządzanie własnym rozwojem zawodowym

- ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu

Wymiar
210 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
2200 zł