Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs na wychowawcę wypoczynku
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Kursy kwalifikacyjne
Dla
nauczycieli, trenerów i instruktorów sportowych, instruktorów PTTK, instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza, innych osób posiadających co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i młodzieżą w okresie ostatnich 15 lat
Cele

- zdobycie niezbędnej wiedzy do uzyskania uprawnień wychowawcy podczas wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami

Tematyka

- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

- organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku

- planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

- ruch i rekreacja

- turystyka i krajoznawstwo

- zajęcia kulturalno-oświatowe

- zajęcia praktyczno-techniczne

- prace społecznie użyteczne

- bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Wymiar
36 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
576 zł