Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Kursy kwalifikacyjne
Dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu
Cele

- nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu

Tematyka

- podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy

- elementy psychologii w komunikacji i relacjach instruktor–osoba ucząca się

- metodyka praktycznej nauki zawodu

- umiejętności dydaktyczne

Wymiar
48 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
750 zł