Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ćwiczenia do zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z wyłączeniem pracy pisemnej – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych
Cele

- motywacja uczniów do nauki związanej z rozwiązywaniem zadań egzaminu ósmoklasisty

- przedstawienie metody sprawdzania testu przez egzaminatorów

Tematyka

- ćwiczenia dotyczące poszczególnych ćwiczeń egzaminu ósmoklasisty

- ocena poszczególnych zadań przez egzaminatora

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
35 zł