Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ćwiczenia doskonalące część pisemną egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych
Cele

- motywowanie uczniów do ćwiczeń związanych z pracą pisemną egzaminu ósmoklasisty

- przedstawienie metody sprawdzania pracy pisemnej przez egzaminatorów

Tematyka

- ćwiczenia dotyczące pracy pisemnej egzaminu ósmoklasisty

- ocena części pisemnej przez egzaminatora

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
35 zł