Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kwadrant Pytań – przydatne narzędzie w przygotowaniu do matury z języka angielskiego – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języków obcych w szkołach ponadpodstawowych
Cele

- przygotowanie nauczycieli języków obcych szkół ponadpodstawowych do realizacji wymagań egzaminacyjnych i przygotowania uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z języka obcego na przykładzie języka angielskiego (szkolenie w języku polskim/angielskim)

Tematyka

- analiza wymagań egzaminacyjnych w kontekście egzaminu maturalnego

- przykłady zadań, w których można wykorzystać Kwadrant Pytań

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
35 zł