Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli języków obcych w szkołach ponadpodstawowych
Cele

- przygotowanie nauczycieli języków obcych szkół ponadpodstawowych do realizacji wymagań egzaminacyjnych i przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z języka obcego na przykładzie języka angielskiego (szkolenie w języku polskim)

Tematyka

- analiza wymagań egzaminacyjnych w kontekście egzaminu maturalnego

- przykłady zadań otwartych w części pisemnej z zakresu obowiązującego na maturze

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
35 zł