Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Uwagi do wymagań egzaminacyjnych z historii – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli historii w szkołach ponadpodstawowych
Cele

- zapoznanie z wynikami i przeanalizowanie wcześniejszych arkuszy egzaminacyjnych

Tematyka

- analiza pytań pod względem stopnia trudności

- pytania niepodjęte w arkuszach

- najczęściej powtarzające się błędy w odpowiedziach

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Monika Kwidzyńska (797-46-66-18)
Opłaty
35 zł