Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Być skutecznym nauczycielem języka obcego – dobre praktyki – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych i średnich
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności mówienia i pisania w języku obcym

Tematyka

- przykłady zastosowania metody komunikacyjnej w pracy nauczyciela

- inspiracje do wykorzystania w trakcie zajęć

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
35 zł