Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Gamifikacja – sposób motywowania uczniów – zajęcia warsztatowe
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- zapoznanie nauczycieli z ideą gamifikacji

- stworzenie scenariusza cyklu zająć opartego na gamifikacji

Tematyka

- idea gamifikacji

- przykłady scenariuszy zajęć z zastosowaniem gamifikacji

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
48 zł