Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak budować dobre relacje w klasie – zajęcia warsztatowe
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli wychowawców
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie zbudowania dobrych relacji w klasie po pandemii i nauczaniu zdalnym

- budowa więzi między nauczycielem a grupą

- rozpoznanie grup w klasie

Tematyka

- poznanie ucznia

- rozpoznanie grup w klasie

- identyfikacja wykluczonych

- nawiązanie relacji

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Monika Kwidzyńska (797-46-66-18)
Opłaty
48 zł