Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Komunikacja na co dzień. Jak być dobrze zrozumianym i rozumieć innych – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- podniesienie kompetencji miękkich nauczycieli w zakresie komunikacji i funkcjonowania w zespole

- nabycie wiedzy o różnych stylach myślenia i działania

Tematyka

- zapoznanie uczestników z charakterystyką typów osobowości wg modelu DISC opartego na teorii Williama Marstona

- zasady skutecznej komunikacji i współpracy

- dobry dialog w praktyce: wspieranie relacji nauczyciel–nauczyciel, nauczyciel–dyrektor, nauczyciel–uczeń, nauczyciel–rodzic

- szkolenie w formie zdalnej

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Dominika Wojtasińska (881-93-00-80)
Opłaty
48 zł