Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metody motywujące uczniów do nauki, czyli jak skutecznie nauczać historii – zajęcia warsztatowe
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli historii
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie motywowania uczniów do pracy na lekcji oraz do samodzielnej pracy i zgłębiania wiedzy historycznej

Tematyka

- cele a motywacja

- cele długoterminowe

- informacja zwrotna

- refleksja nad własnym uczeniem się

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Monika Kwidzyńska (797-46-66-18)
Opłaty
48 zł