Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Motywacja pod lupą – wzmocnij własną i angażuj innych – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- rozwój osobisty nauczyciela w zakresie automotywacji

- przekazanie wiedzy na temat zależności pomiędzy typami osobowości a motywatorami

Tematyka

- rodzaje motywacji i techniki automotywacji

- wprowadzenie do typologii osobowości wg modelu DISC

- co motywuje innych – zależność pomiędzy typem osobowości a czynnikami motywującymi

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Dominika Wojtasińska (881-93-00-80)
Opłaty
35 zł