Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi – webinar
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- poszerzenie wiedzy o mózgu i jego działaniu

- wykorzystanie zasad funkcjonowania mózgu w nauczaniu

Tematyka

- omówienie czynników istotnych dla przebiegu procesów myślowych

- przedstawienie praktycznych strategii, które pomogą na te procesy oddziaływać

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
35 zł