Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przygoda edukacyjna w escaperoomach – zajęcia warsztatowe
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.