Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Z poradnika wychowawcy - jak budować zespół klasowy z zasadami savoir-vivre'u
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

doskonalenie warsztatu nauczyciela wychowawcy

Tematyka
1. Jak budować zespół klasowy.
2. Rozwijanie umiejętności pracy z klasą jako grupą społeczną. 
3. Doskonalenie komunikacji interpersonalnej w relacji 
nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic z uwzgednieniem zasad savoir-vivre'u.
4. Wychowanie do mądrego korzystania z cyberprzestrzeni.
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska (881-93-00-97)
Opłaty
64 zł