Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Matura and more - sieć współpracy nauczycieli języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli języka angielskiego szkół ponadpodstawowych
Cele

zapoznanie nauczycieli z typem zadań egzaminacyjnych, sposobem ich oceniania i metodami pracy rozwijającymi kompetencje sprawdzane egzaminem
 

Tematyka

- metody pracy skierowane na rozwój ucznia

- sposoby rozwijania kompetencji językowych wśród uczniów

- dzielenie się praktyką nauczyciela

Wymiar
12 godzin
Kierownik
Katarzyna Stalkowska (881-93-23-18)
Opłaty
0 zł