Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Język żyrafy czy język szakala? - komunikacja bez przemocy
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

Nabycie umiejętności porozumiewania się bez agresji.
 

 

Tematyka

Marshal B. Rosenberg i jego metoda porozumiewania się.

Komunikowanie własnych potrzeb.

Rozwiązywanie konflików na poziomie nauczyciel-uczeń.

Jak mówić językiem żyrafy?

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Beata Bawej-Lisiecka (881-93-34-26)
Opłaty
48 zł