Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wspieranie warsztatu pracy doradcy metodycznego – sieć współpracy doradców metodycznych.
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.