Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
(D)ocenianie w szkole?!
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
dyrektorów placówek, nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych
Cele

Celem konferencji jest popularyzacja sposobów wsparcia ucznia poprzez docenianie z uwzględnieniem wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Tematyka

18 października 2023 r. Konferencja online

17.00–17.15 – Otwarcie konferencji – Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, prowadzenie Agnieszka Przybyszewska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu

17.15–18.00 – Co motywuje ucznia, jeśli nie stopień – Anna Szulc

18.00–18.30 – Jakie zapisy w statucie szkoły, dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego, mogą wspierać proces uczenia się ucznia – Łukasz Korzeniowski

18.30–19.15 – Metoda zielonego długopisu, czyli o tym, jak sposób oceniania i poprawiania błędów wpływa na motywację do nauki – dr Marzena Żylińska

19.15–19.45 – Co zrobić, żeby rodzic zaufał nauczycielowi – Magdalena Ostrowska

19.45–19.50 – (D)ocenianie w szkole?! – w ofercie KPCEN w Toruniu, zasobach BP w Toruniu oraz „UczMy” – Agnieszka Przybyszewska

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł