Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Docenić konflikt - podstawy komunikacji nastawionej na rozwiązania
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
wychowawców, nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, psychologów
Cele

nabycie i wzmocnienie kompetencji w zakresie budowania prawidłowych relacji oraz negocjacji i mediacji

Tematyka

- konflikty

- komunikacja interpersonalna

- negocjacje nastawione na współpracę

- mediacje

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Katarzyna Stalkowska (881-93-23-18)
Opłaty
64 zł