Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Motywowanie przez działanie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
zainteresowanych n-li
Cele

- zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez metodę nauczania przez dociekanie i poprzez eksperymenty

- przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń

- wzbogacanie warsztatu metodycznego n-li

Tematyka

- rozbudzanie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi metodą nauczania przez dociekanie i poprzez eksperymenty

- regularne włączanie doświadczeń w proces nauczania

- wykorzystanie zasobów Internetu w planowaniu zajęć i praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć przy użyciu kreatywnych metod nauczania przedmiotów przyrodniczych

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
64 zł