Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ocenianie jest OK - jak przekonać rodzica?
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
dyrektorów, wychowawców, nauczycieli
Cele
- wsparcie nauczyciela w procesie wprowadzania oceniania kształtującego w swojej pracy
Tematyka

- podstawowe założenia oceniania kształtującego

- oczekiwania rodziców

- praktyczne sposoby jak przekonać rodziców do OK

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Katarzyna Stalkowska (881-93-23-18)
Współprowadzący
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56),
Opłaty
64 zł