Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Różne sposoby i formy na d-oceni@nie ucznia
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
Nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli
Cele

Uczestnicy

  •  poznają i zastosują na konkretnych przykładach różne formy i sposoby na d-oceni@nie ucznia;
  • wzbogacą warsztat pracy o umiejętność doceniania uczniów i budowania ich pewności siebie;
  •  poszerzą kompetencje o techniki i strategie doceniania ucznia
Tematyka

Wprowadzenie poprzez przykłady form i sposobów na docenianie ucznia.

Ocenianie to wyzwanie? Trening emocjonalny - przećwicz na sobie, czyli warsztaty dla nauczycieli.

Doceń ucznia w mowie, piśmie i geście. Bądź wspierającym towarzyszem w budowaniu wiary we własne możliwości i pewności siebie Twojego ucznia.

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska (881-93-00-97)
Współprowadzący
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85),
Opłaty
64 zł