Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rola mentora w awansie zawodowym nauczyciela
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
Nauczycieli będących lub przygotowujących się do roli mentora w awansie zawodowym.
Cele

Przedstawienie zadań mentora.

Tematyka

Zadania mentora wedłu nowych zasad awansu nauczyciela.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
0 zł