Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Konferencja: "Wyzwania przedmiotowe w Minecraft Education"
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, biologii, geografii, historii szkół podstawowych
Cele
  • popularyzacja Minecraft Educatiom
  • rozwijanie umiejetności pracy z uczniem z wykorzystaniem potencjału Minecraft Education
Tematyka
  •  pierwsze kroki w sześciennym świecie
  • przygotowanie i przeprowadzenie lekcji z uczniami w Minecraft Education
  • polskie mapy Minecraft Education oraz dedykowana do nich obudowa metodyczna na przykładzie “Mapy dla 5-klasisty”
  • wykorzystanie Minecraft Education na lekcjach przedmiotowych poprzez realizację podstawy programowej z wykorzystaniem gotowych map

Program:

16:30 – 16:40   Otwarcie konferencji

16:40 – 17:00   Jak wystartować, żeby dołączyć do projektu? Ewa Kołodziejczyk,

17:00 – 17:30    Edukacyjna Moc Minecraft Education, Barbara Dubiecka-Kruk

17:30 – 17:45    Przerwa

17:45 – 19:30   Warsztaty w  grupach:  Tor wyzwań przedmiotowych w Minecraft Education z Mapą dla 5-klasisty

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Współprowadzący
Karolina Szostak-Lubomska (797-46-66-48), Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł