Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Przyszedł czas na egzamin

06.07.2021

Uczestnicy Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą 5.07.2021 r. stanęli po roku nauki przed komisją egzaminacyjną, aby obronić pracę dyplomową, którą każdy złożył w maju. Promotorami prac byli konsultanci KPCEN w Toruniu.

Zajęcia na kursie w wymiarze 210 godzin odbywały się w formie stacjonarnej i zdalnej od września 2020 r. do czerwca 2021 r. Podczas szkoleń omówione zostały zagadnienia związane m.in. z przywództwem edukacyjnym w szkole, polityką oświatową i rolą dyrektora jako lidera, zarządzaniem zasobami ludzkimi i własnym rozwojem zawodowym, strategiami zarządzania w aspekcie prawnym, finansowym i społecznym oraz wiele innych.

Członkowie komisji egzaminacyjnej zadawali pytania przyszłym kandydatom na dyrektorów dotyczące celów pracy, badań oraz wniosków z nich płynących. Autorzy podzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi zarządzania placówkami oświatowymi.

Po egzaminie nastąpiło wręczenie świadectw ukończenia kursu kwalifikacyjnego i pożegnanie. Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, gratulował nauczycielom i nawiązywał do zagadnień poruszanych w pracach dyplomowych. Podkreślił, że dyrektor pełni wiele ról, którym musi sprostać. Przekazał zebranym kilka wskazówek dotyczących dobrego zarządzania i życzył jak najlepszego wykorzystania wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas kursu, w przyszłej pracy na stanowiskach kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych.

Ostatnie aktualności
Zapraszamy do naszego zespołu
17.07.2022 czytaj...
Oferta doskonalenia na rok szkolny 2022/2023
17.07.2022 czytaj...
Sokratesie, pomóż mi zrozumieć…
09.07.2022 czytaj...
Spotkanie redakcji „UczMy”
09.07.2022 czytaj...
Funkcjonujemy w różnych obszarach
08.07.2022 czytaj...