Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Zarządzanie i wspomaganie – stawiamy na rozwój

27.06.2023
  • Akademia zarządzania

W całorocznym seminarium organizowanym przez Sławomira Żebrowskiego, dyrektora KPCEN, uczestniczyło 70 dyrektorów szkół i przedszkoli. Zajęcia w 2 grupach (toruńskiej i brodnickiej) obejmowały 5 spotkań od września 2022 do marca 2023 r. Zagadnienia poruszane podczas seminariów to: awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy dyrektora i nauczyciela, trening mentalny, profilaktyka, diagnoza i interwencja w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego dziecka, dostęp do informacji publicznej, prawo autorskie w edukacji. W tym roku szkolnym zajęcia poprowadzili: Wojciech Gliwiński, Wojciech Sosnowski, Joanna Wrzesińska, Sławomir Żebrowski i dr Marcin Bednarczyk.

  • Akademia trenera wspomagania

Kolejny rok współpracy ze szkołami z Brodnicy i Rypina w procesowym wspomaganiu szkół prowadzonym z KPCEN. Nauczyciele wspomagający z Rypina i Brodnicy uczestniczą w całorocznym seminarium (20 h)– wiodącymi tematami w tym roku były m.in. edukacja włączająca, zdrowy styl życia w kontekście Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Za kurs organizacyjnie i merytorycznie odpowiada Agnieszka Przybyszewska.

  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Od września 2022 do czerwca 2023 r. 15 osób, planujących zajęcie stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówkach oświatowych, uczestniczyło w kursie kwalifikacyjnym (210 h, 10 miesięcy nauki) zakończonym obroną prac dyplomowych. Program obejmował m.in. przywództwo edukacyjne, politykę oświatową, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym. Organizatorem kursu jest Sławomir Żebrowski, a prowadzącymi zajęcia oraz promotorami prac konsultanci KPCEN.

  • Kompleksowe wspomaganie – wybrane elementy wspomagania

Kurs przeprowadzony przez nas w czerwcu dla pracowników KPCEN i toruńskiej Biblioteki Pedagogicznej – w trakcie 30 h zajęć prowadzący (Sławomir Żebrowski, Agnieszka Przybyszewska i Barbara Iwanowska) przybliżyli uczestniczkom zagadnienia związane ze wspomaganiem w oparciu o kompetencje kluczowe, m.in. narzędzia diagnostyczne, planowanie, monitorowanie i ocenę efektów wspomagania.

Ostatnie aktualności
Konferencja „Otwórz oczy – standardy ochrony małoletnich” – o roli uważności i świadomości
12.06.2024 czytaj...
Studia podyplomowe z patronatem KPCEN Toruń
04.06.2024 czytaj...
Życzymy wszystkiego najlepszego
28.05.2024 czytaj...
STEAM-owe zajęcia w Wielkim Rychnowie
27.05.2024 czytaj...
Wokół paryskiej „Kultury” – konsultacje dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych
22.05.2024 czytaj...