Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip

Dołącz do naszego zespołu!

02.03.2020

Zapraszamy do podjęcia współpracy w charakterze doradcy metodycznego. Poszukujemy nauczycieli następujących przedmiotów:

 • Muzyka – szkoła podstawowa – 5/18 etatu – 1 osoba
 • Język polski – szkoła podstawowa – 9/18 etatu – 2 osoby
 • Matematyka – szkoła podstawowa – 9/18 etatu – 1 osoba
 • Fizyka – szkoła podstawowa – 9/18 etatu – 1 osoba
 • Historia i Wiedza o Społeczeństwie – szkoła ponadpodstawowa – 4/18 etatu – 1 osoba
 • Biologia – szkoła podstawowa – 9/18 etatu – 1 osoba
 • Chemia – szkoła podstawowa – 6/18 etatu – 1 osoba
 • Informatyka – szkoła podstawowa – 9/18 etatu – 1 osoba
 • Informatyka – szkoła ponadpodstawowa – 3/18 etatu – 1 osoba
 • Wychowanie fizyczne – szkoła podstawowa – 9/18 etatu – 1 osoba

Stanowisko powierza Kurator Oświaty w porozumieniu z dyrektorem szkoły macierzystej i dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli. Miejscem wykonywania pracy będzie szkoła macierzysta. Natychmiastowa możliwość podjęcia pracy.

Doradcą metodycznym może być nauczyciel posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego z co najmniej dobrą oceną pracy; posiadający udokumentowane osiągnięcia zawodowe; charakteryzujący się kompetencjami społecznymi, interpersonalnymi i komunikacyjnymi oraz z umiejętnościami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Do zadań nauczyciela doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
 • opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 • podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 • udzielanie indywidualnych konsultacji;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

 

Szczegółowych informacji udziela Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:

nr tel. 881 93 00 83, e-mail: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl

Ostatnie aktualności
TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY X edycja, rok szkolny 2023/2024
20.11.2023 czytaj...
O zdrowiu psychicznym poprzez sztukę
20.11.2023 czytaj...
Minecraft i jego potencjał edukacyjny – podsumowanie konferencji
17.11.2023 czytaj...
Breviarium kanonu kultury jako element edukacji klasycznej – bezpłatne szkolenie realizowane przez KPCEN w Toruniu w porozumieniu z ORE
13.11.2023 czytaj...
Październik pod znakiem szkoleń
08.11.2023 czytaj...