Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ocena procesów rozwojowych dziecka 0-12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja włączająca
Dla
zainteresowanych nauczycieli
Cele
  • Nabycie przez uczestników praktycznej umiejętności oceny poziomu rozwoju podopiecznych w zakresie motoryki małej, motoryki dużej, percepcji, naśladownictwa, komunikacji, reakcji na bodźce i zabawy, koordynacji wzrokowo - ruchowej, mowy czynnej.
 
Tematyka
  • Prawidłowa ocena poziomu rozwoju dzieci a praktyczne zastosowania wyników.
  • Skonstruowanie własnego programu rozwoju dla wybranego dziecka.
  • Nabycie umiejętności stosowania arkusza diagnostycznego podczas oceny rozwoju dzieci w wieku 0-12 lat.
  • Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności - uzupełnienie arkusza diagnozy skali rozwoju i zachować, ocena poziomu funkcjonowania dziecka.
Wymiar
10 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
160 zł